Jagttegnskursus

Jagttegnsprøven
For at opnå retten til at erhverve jagttegn i Danmark skal man først bestå en jagttegnsprøve. Jagttegnsprøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve er en skriftlig prøve bestående af 40 multiple choice spørgsmål. Den skal beståes med mindst 36 rigtige svar før man kan gå videre til en praktisk prøve. 

Den praktiske prøve består af en handlebane som skal illustrere praktisk jagt med haglgevær. Handlebanen skal gennemføres sikkerhedsmæssigt korrekt og undervejs møder man 6 vildtsilhuetter som aspiranten skal bedømme om de er på skudhold eller ej. Min. 5 af disse afstandsbedømmelser skal være rigtige. Endelig skal aspiranten afgive skud til 4 lerduer. Det skal ligeledes gøres sikkerhedsmæssigt korrekt, der dog ingen krav om at ramme nogen af dem.

Med selve jagtprøven bestået kan jagttegnet indløses og aspiranten kan gå i gang med at forbedre skydefærdighederne med egne våben. For at gå på jagt med hhv. haglgevær, riffel eller jagtbue skal der bestås en færdighedstest (skydeprøve) til hver af disse våbentyper.

Kursusform
Pensumet til at jagttegnskursus er det samme uanset hvilken kursusform man vælger. I hundetraener.dk regi har vi valgt at lave intensive kurser der afvikles over 3 weekender. Over de 6 undervisningsdage gennemgås alle pensum emner:

 • Våben og sikkerhed
 • Vildtbiologi og artskendskab indenfor for jagtbare og ikke-jagtbare arter
 • Jagtetik og sikkerhed
 • Love & bekendtgørelser vedrørende jagt og våben
 • Jagtformer
 • Jagthunde
 • Vildt-, terræn- og bestandspleje
 • Behandling af vildtet efter skuddet

I ugerne op til selve kurset vil aspiranterne få “lektier” for i lærebogen.

I foråret 2020 vil undervisningen af Hold I foregå i Vejle. Undervisningen vil være lørdag & søndag fra kl. 8.30-17.00 i ugerne 8, 10 & 12.
Der undervises af en til 2 undervisere alt efter holdets størrelse. På skydebanen vil der dog altid være min. 2 instruktører.
Kontakt os på info@hundetraener.dk eller på tlf. 30 55 46 33 for mere information.
Pris pr. deltager kr. 3.500,- inkl. moms – SE VORES PAKKE TILBUD NEDENFOR.

Prisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Lerduer og patroner
 • Morgenmad, frokost og kaffe
 • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.

Prisen inkluderer ikke:

 • Lærebog
 • Prøvegebyr på kr. 310 der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
 • Forberedelse til obligatorisk skydekursus.

Pakketilbud:
For den aspirant som allerede nu ved at han/hun skal have hele pakken; jagttegn, haglgevær og riffel har vi sammensat en pakke bestående af vores grundkurser således at kursisten over en periode bliver så velforberedt som overhovedet muligt til jagtens udfordringer.

Jagttegnskursus kr. 3.500
Skydekursus hagl kr. 2.000
Grundlæggende Riffelkursus kr. 1.500
I alt kr. 7.000
Pakkepris kr. 6.000

Sidste frist for tilmelding til forårskurser 2020 vil være medio februar 2020. (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).
For tilmelding ring på tlf. 3055 4633 eller mail: info@hundetraener.dk