Riffelkursus Grundlæggende

Grundlæggende riffelkursus (Riffelprøve forberedende)
For at opnå tilladelse til at gå på riffeljagt i Danmark, skal man udover dansk jagttegn og våbentilladelse også have bestået en riffelprøve.

D. 1. juli 2020 trådte en ny jagttegnsbekendtgørelse i kraft. I den forbindelse skærpede man kravende, som skal være opfyldt førend man kan gå op til den Obligatoriske Riffelprøve.
Selve riffelprøven er uændret, dvs. skytten skal kunne behandle sit våben sikkerhedsmæssigt forsvarligt under afgivelse af 6 skud fra jagtlig relevant skydestilling.

Endvidere skal skytten kunne ramme en rund skive 20 cm. i diameter med min. 5 ud af de 6 skud. Skiven er en del af en skive forestillende en råbuk placeret på 100 meters afstand.
Det nye i forhold til riffelprøven, er at aspiranten skal inden prøven have afgivet et antal skud fra forskellige skydestillinger med og uden hjælpe midler. Der er dog ingen krav om at have ramt noget under afgivelsen af disse skud!

Denne skydetræning skal attesteres af en godkendt instruktør.

Det er stadig hundetraener.dk‘s holdning at det er en ting at bestå riffelprøven, men noget ganske andet, hvis man skal kunne begå sig på jagt. Riffeljagt er oftest noget som man gør alene, og derfor er der en hel række ting, som man skal vide inden man begiver sig afsted efter sommerbukken. 

Vi tilbyder derfor et endags kursus som ikke kun gør kursisten i stand til at bestå riffelprøven men også at tage på jagt.

FORUDSÆTNING FOR AT DELTAGE:
For deltagelse kræves der gyldigt jagttegn samt våbentilladelse til jagtriffel i et kaliber der er godkendt til jagt på råvildt og forsynet med sigtekikkert.

INDHOLD:
Kurset vil omhandle emner såsom:

 • Indskydning af riflen
 • Fejlfinding ved funktionsfejl
 • Sikkerhed (til riffelprøven og i praksis)
 • Afmystificering af kalibre og ballistik (kuglebaner)
 • Skydning fra liggende, siddende/knælende og stående skydestilling (inkl. de obligatoriske skud)
 • Gennemgang og afprøvning af hjælpemidler; skydestokke, remstøtte osv.
 • MASSER af skydning med egne rifler
 • Gennemgang og øvning i Obligatorisk Riffelprøve

Dagen igennem vil det være skiftevis skydning og teori så både krop og hoved kan følge med.

DATOER & BANER
Kurset afholdes på Måde Riffelbaner ved Esbjerg.
Datoer følger snarest.

INSTRUKTØRER:
Instruktør på dagen vil være Rasmus Braun
Pris pr. deltager kr. 1.000,- inkl. moms.
Prisen inkluderer:

 • Skydning, instruktion og baneleje inkl. skiver
 • Morgenmad, kaffe og vand samt lidt sødt til eftermiddagskaffen.
 • Udleveret materiale

Prisen inkluderer ikke:

 • Ammunition
 • Frokost 
 • Hjælpemidler (der medbringes forskelligt til udlån på dagen)

Hvis du vil vide mere kan du ringe til os på 3055 4633 eller sende en mail til info@hundetraener.dk